Humno hosťovalo Projekt Comenius

 

V našich priestoroch - dňa 25. 3. 2011 o 17.00 hodine - organizovalo košické gymnázium na Exnárovej ulici stretnutie so svojimi partnermi. Uskutočnilo sa v rámci projektu COMENIUS 2009 – 2011, konkrétne „Ľudové umenie v kultúre“. Prítomných bolo 58 študentov a 18 učiteľov.  Partnermi Košičanov boli kolegovia z Turecka (12 osôb), Anglicka (6 osôb) a Poľska (14 osôb). Ďalších 40 hostí tvorili účinkujúce  miestne slovenské folklórne súbory i obecenstvo. Zábery z príjemného posedenia pri ľudovom speve, hudbe a tanci (aj dobrom jedle a vínku), uvidíte na našej webovej stránke (www.humnoke.sk) vo fotogalérii. Viac sa  o projekte Gymnázia na Exnárovej 10 v Košiciach môžete dozvedieť na webovej stránke (www.gexnarke.sk).