SPRIEVODNÁ AKCIA - KONSKÝ POVOZ S KOČOM - ČINNOSŤ ZRUŠENÁ

Múzeum ponúkalo ako sprievodnú akciu zabezpečenie konského povozu s kočom. Bola to prehliadka pešej zóny, historického centra Košíc.  

 

Možnosť prenájmu koča s koňmi

konský povoz, centrum mesta Košice konský povoz, centrum mesta Košice konský povoz, centrum mesta Košice konský povoz, centrum mesta Košice konský povoz, centrum mesta Košice konský povoz, centrum mesta Košice

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903