FOTOGALÉRIA

SÚKROMNÉ ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM - Dňa 27. 06. 2010 sme v Súkromnom etnografickom múzeu v Košiciach privítali navštevu z Japonska

Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska Návšteva z Japonska

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903