ČARO ORNAMENTU

Čaro ornamentu
Pozvánka

Čaro ornamentu
Zľava: PhDr. Jozef Mižák - predseda MOMS v Košiciach, PhDr. Anna Kostelničáková – autorka knihy “Čaro ornamentu”, PhDr. Gabriela Čiasnohová – kurátorka výstavy, JUDr. Ján Gašpar – riaditeľ ŠVK v Košiciach

Čaro ornamentu
PhDr. Gabriela Čiasnohová, Klára Sádová – predvádza prítomným návrh “Pamätnej tabule Š. L. Kostelničákovi” (návrh pripravila mladá košická výtvarníčka Mgr. Zuzana Čarnoká)

Čaro ornamentu
PhDr. Anna Kostelničáková, PhDr. Gabriela Čiasnohová, Klára Sádová

Čaro ornamentu
Časť panelu “Pohľadnice Š. L. Kostelničáka” zo zbierky Ing. Jozefa Ďuriníka zo Žiliny. Panel pripravila Mgr. Danka Slezáková - ŠVK v Košiciach

Čaro ornamentu
Pamätná pohľadnica k 110. výročiu narodenia Š. L. Kostelničáka
Umeleckým menom Kostelníček
*14. 2. 1900 v Spišskej Starej Vsi
†19. 9. 1949 v Košiciach
Vydalo súkromné etnografické múzeum Humno so súhlasom PhDr. Anny Kostelničákovej – autorky knihy “Čaro ornamentu”(Matica slovenská 2008)

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903