SPRIEVODNÁ AKCIA - ÚNOS NEVESTY

Múzeum ponúka netradičné oživenie svadby únosom nevesty do priestorov etnografického múzea HUMNO.
 

Kontaktné mobilné číslo: 0903 905 903.

 

Možnosť prenájmu koča s koňmi

Únos nevesty Únos nevesty Únos nevesty Únos nevesty Únos nevesty konský povoz, centrum mesta Košice

Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 12 Košice, Slovenská republika,  T-Mobile: 0903 905 903